Misyon

Kurumumuz,Özgüveni sağlam, etik bilincine sahip, evrensel algılayan,  düşünebilen, konuşabilen, bilgiyi hayatın ayrılmaz zenginliği olarak yaşayan bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Kursumuzda, öğrencilerin neler yapabildiğinden çok, neler yapabileceğini öne çıkaran Yapısalcı Öğretim yaklaşımıyla düzenlenmiş, Çoklu Zekâ Kuramına dayalı, Tam öğrenmeyi gerçekleştirebilecek öğrenme koşullarının sağlandığı, öğrencilerin küçük gruplar oluşturarak problem çözmeyi, ortak bir amaç uğruna birlikte çalışmak yoluyla bir konuyu öğrenmeyi hedeflediği İşbirliğine Dayalı Öğrenme yaklaşımı esas alınmıştır.

VİZYON

Çağı yakalayan, kaliteli, güvenilir, tercih edilebilir, çeşitlenen eğitim taleplerini karşılayabilen lider eğitim kurumu olarak yenilenen eğitim yaklaşımıyla öğrencimizi geleceğe taşımak,

  • Aklın ve bilimin ışığında gençlerimizin geleceğini yön vermek,
  • Ülkemizde öz güveni yüksek, çalışkan, yeniliğe açık, etik davranış ilkelerini benimsemiş, çözüm odaklı düşünen, donanımlı bireyler yetiştirmede öncü olmak,
  • Çağdaş eğitimde sürekliliği sağlamak,
  • Kliniksel eğitim çalışmalarıyla üst akademik eğitime gençlerimizi yönlendirmede ilk tercih olmak,